غرفه شماره 17

۳۶۷,۸۰۰,۰۰۰ تومان

درجه غرفه +++A

 

مساحت غرفه :  240 متر مربع

هزینه اجاره زمین : 78/000/000 تومان

هزینه خدمات نمایشگاهی :  192/000/000 تومان

هزینه مرغوبیت محل غرفه : 90/000/000 تومان

مالیات بر ارزش افزوده : 7/800/000 تومان

سبد خرید