غرفه شماره 13

۹۰,۲۴۷,۵۰۰ تومان

درجه غرفه ++A

 

مساحت غرفه :  63 متر مربع

هزینه اجاره زمین : 20/475/000 تومان

هزینه خدمات نمایشگاهی :  50/400/000 تومان

هزینه مرغوبیت محل غرفه : 17/325/000 تومان

مالیات بر ارزش افزوده : 2/047/500 تومان

سبد خرید