غرفه شماره 06

۲۴۵,۲۰۰,۰۰۰ تومان

درجه غرفه +++A

 

مساحت غرفه :  160 متر مربع

هزینه اجاره زمین : 52/000/000 تومان

هزینه خدمات نمایشگاهی :  128/000/000 تومان

هزینه مرغوبیت محل غرفه : 60/000/000 تومان

مالیات بر ارزش افزوده : 5/200/000 تومان

سبد خرید