غرفه شماره 05

۱۰۷,۴۳۷,۵۰۰ تومان

درجه غرفه ++A

 

مساحت غرفه :  75 متر مربع

هزینه اجاره زمین : 24/375/000 تومان

هزینه خدمات نمایشگاهی :  60/000/000 تومان

هزینه مرغوبیت محل غرفه : 20/625/000 تومان

مالیات بر ارزش افزوده : 2/437/500 تومان

سبد خرید