غرفه شماره 14

۱۴۳,۲۵۰,۰۰۰ تومان

درجه غرفه ++A

 

مساحت غرفه :  100 متر مربع

هزینه اجاره زمین : 32/500/000 تومان

هزینه خدمات نمایشگاهی :  80/000/000 تومان

هزینه مرغوبیت محل غرفه : 27/500/000 تومان

مالیات بر ارزش افزوده : 3/250/000 تومان

غرفه دارای ستون میباشد

ارتفاع سقف در این غرفه 3 متر میباشد

سبد خرید