غرفه شماره 16

۱۲۸,۹۲۵,۰۰۰ تومان

درجه غرفه ++A

 

مساحت غرفه :  90 متر مربع

هزینه اجاره زمین : 29/250/000 تومان

هزینه خدمات نمایشگاهی :  72/000/000 تومان

هزینه مرغوبیت محل غرفه : 24/750/000 تومان

مالیات بر ارزش افزوده : 2/925/000 تومان

غرفه دارای ستون میباشد

ارتفاع سقف در این غرفه 3 متر میباشد

سبد خرید