غرفه شماره 10

۷۱,۶۲۵,۰۰۰ تومان

درجه غرفه ++A

 

مساحت غرفه :  50 متر مربع

هزینه اجاره زمین : 16/250/000 تومان

هزینه خدمات نمایشگاهی :  40/000/000 تومان

هزینه مرغوبیت محل غرفه : 13/750/000 تومان

مالیات بر ارزش افزوده : 1/625/000 تومان

سبد خرید