غرفه شماره 02

۱۱۱,۷۳۵,۰۰۰ تومان

درجه غرفه ++A

 

مساحت غرفه :  78 متر مربع

هزینه اجاره زمین : 25/350/000 تومان

هزینه خدمات نمایشگاهی :  62/400/000 تومان

هزینه مرغوبیت محل غرفه : 21/450/000 تومان

مالیات بر ارزش افزوده : 2/535/000 تومان

سبد خرید