غرفه شماره 12

۲۲۰,۶۸۰,۰۰۰ تومان

درجه غرفه +++A

 

مساحت غرفه :  144 متر مربع

هزینه اجاره زمین : 46/800/000 تومان

هزینه خدمات نمایشگاهی :  115/200/000 تومان

هزینه مرغوبیت محل غرفه : 54/000/000 تومان

مالیات بر ارزش افزوده : 4/680/000 تومان

سبد خرید