ثبت

پیغام شما با موفقیت ارسال شد.

فرم ثبت نام بازدید از پنجمین نمایشگاه تخصصی ساعت تهران

با توجه به ضرورت ایجاد نظم و همچنین جهت ارائه خدمات پذیرایی از همکاران محترم در زمان اجرای رویداد بزرگ نمایشگاهی صنف ساعت از این دوره جهت بازدید متخصصان صنف ساعت اقدام به ثبت نام بازدید الزامی میباشد.
پس از ثبت نام برای شما کارت ویژه صادر گردیده و در هنگام ورود به سالن تقدیم میگردد.
با ثبت نام خود شما به باشگاه مشتریان نمایشگاه افزوده و از مزایای مختلف آن بعنوان متخصص صنف ساعت برخوردار خواهید شد.

سبد خرید